Home

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Onder de noemer ‘Veldhoven’s Next Tijdschrift’ werd een grote publieksactie opgestart. De gehele maand november 2013 kon een stem uitgebracht worden op een twintigtal voorgeselecteerde bladen op het gebied van mode, fotografie, wetenschap, gezondheid, de psyche en meer. Ook Vijftig+ in de Kijker deed mee met deze verkiezing. Stemmen kon in de bibliotheek - in het officiële stemhokje, geleend van de gemeente Veldhoven - of via de enquête op de homepage van de bibliotheek.

De respons op de actie was hoog. Enkele honderden leden van de bibliotheek deden mee aan de verkiezing. Duidelijk werd dat Vijftig+ in de Kijker zeer goed werd gewaardeerd en dankzij de vele stemmen is het blad op de vierde plaats geëindigd. Het liet daarmee populaire bladen als Vogue, Wetenschap in Beeld, 360 magazine en Vriendin ver achter zich. Vijftig+ in de Kijker heeft hiermee met recht een plekje veroverd in de tijdschriftencollectie van Bibliotheek Veldhoven!

Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013
Magazine voor 50-plussers